วีดีโอการเล่นเกม Stunt Skateboard 3D สเก็ตบอร์ดผาดโผนวีดีโอการเล่นเกม Stunt Skateboard 3D สเก็ตบอร์ดผาดโผน - เล่นสเก็ตบอร์ดสามมิติ (3D) ไปตามถนนในเมือง กระโดดทำท่าทางข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อให้ได้รับคะแนน เก็บโดนัทตามทางไปด้วย วิธีเล่น ใช้ปุ่มลูกศรควบคุมการเคลื่อนไหว  X=กระโดด ดดีตัว หมุนตัวกลางเวหา

สนใจเล่นเกมนี้เชิญที่ เกม Stunt Skateboard 3D สเก็ตบอร์ดผาดโผน

0 ความคิดเห็น: